Rätt fokus via underexponering

Ett vanligt trick för att lägga fokus på intressanta element är att se till att lägga det som är ointressant i oskärpa. Eftersom jag är mer intresserad av ljus än detaljer händer det att jag gör detsamma med mängden ljus. Låter ointressanta objekt försvinna ur fokus som siluetter i periferin.

Exponering

Exponering av vatten brukar kunna vara en utmaning, med anledning av att det reflekterar ljus bra, men det ger också något att arbeta med.

1/60 s
1/60 s

1/125 s
1/125 s

1/250 s
1/250 s

Skärpan är satt till förgrunden, men fokus hör inte nödvändigtvis hemma där. Den första bilden är riktigt exponerad sett till färgåtergivning förgrunden, men det saknas ett färgdjup i vattnets reflektioner. Jämför gärna detaljerna i förgrunden och hur fokus flyttas mot vattnet med gradvis underexponering. Själv fegar jag ur och fastnar för ett stegs underexponering, även om den blå himlens reflektioner i det sista alternativet tilltalar mig starkt.

Vecka 8 – Högvattennivå på Fyrisstrand

Snön har smält och vattnet forsar ner längst Fyrisån. Pilträden, som normalt sett står några meter från vattenbrynet är nu väl dränkta i den temporärt breddade ån.

Högvattennivå på Fyrisstrand {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Högvattennivå på Fyrisstrand {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Rätt mängd artificiellt ljus

Att fotografera med ljus som utgångspunkt är helt i min smak, att inte primärt leta efter motiv, utan platser med intressanta ljusförhållanden. Därför blir jag inte förvånad när jag finner mig själv på ytterligare en plats med hårt dagsljus eller skumt skymningsljus, eller för den delen helt i avsaknad av naturliga ljuskällor.

Idag hade jag tänkt fotografera Fyrisvallsgatan i vidvinkel och fånga gatans mix av bostadshus och industrilokaler i den blå timmen. Det är den stund på mellan solnedgång och natt då himlen tecknar sig (mörkt) lysande blå för ögat. Det tog flera exponeringar innan jag började tröttna på gatulyktorna, som fullkomligt smutsade ned kvällsljuset i kamerans sensor. Istället hittade jag…

Exponering

Det är inte all artificiell belysning som tecknar med ett smutsigt orangegult sken. Halogen och LED kan ofta återge ett ljus som påminner om dagsljus, men hur ska det mätas för att ge känslan av sen kväll eller natt?

1/4 s
1/4 s

1/8 s
1/8 s

Vid 1/4 s exponering tycker kameran att ljuset är ok, men platsen känns onaturligt upplyst och det motsvarar inte alls den ljusintensitet ögat uppfattar. Ett steg ned på 1/8 s utvecklas kontrasten i teglet något och alla detaljer återges fortfarande tydligt.

1/15 s
1/15 s

1/30 s
1/30 s

Nedexponering till 1/15 s ger en tydligt känsla av kväll/natt, men får detaljer att abrupt försvinna utanför den direkt belysning. Ytterligare nedexponering om ett steg, till 1/30 ger mörkret en intensitet, som om den hade en källa och riktning, vilket bidrar till en helt onaturlig känsla.

Efterarbete

Nu gissar jag att det skulle gå bra att arbeta med samtliga bilder utom möjligen den lägsta nedexponeringen, som kanske inte innehåller tillräcklig färginformation, men valde i min enfald den bild jag trodde låg närmst önskad ljussättning, den bild som tilltalade mig mest.

Korrigerad ljusbalans
Korrigerad ljusbalans

Ljusbalansen har korrigerats genom att höja skuggornas ljusintensitet, och på så vis lyfta fram det rör som går genom bilden. Dessutom har tonkurvan justerats med avsikten att minsta skillnaden mellan ljus och mörker kring ljuskäglorna.

Ursprungsmaterialet är bilden exponerad 1/15 s, men resultatet upplevs ligga närmre bilden exponerad 1/8 s. Den stora skillnaden märks vid ljuskällorna och de direkta reflektionsytorna för ljuset, som läcker mindre. Det lyfter linjen som röret på utsidan av pelaren utgör.

Vecka 7 – Qmeds tegelpelare

Dagtid står pelaren inte ut särskilt, en del av byggnaden som utgör fronten av Qmeds industrikomplex bara. På kvällen och om natten får den sin textur av den effektfulla halogenbelysningen.

Qmeds tegelpelare {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Qmeds tegelpelare {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Exponering av motljus

Idag fanns ideala förhållanden för knäppande av en bild planerad sedan ett par månader tillbaks, med klar himmel och lysande sol. Det var bara det att jag hade räknat fel på tiden eftersom dygnet blivit längre. Dessutom hade platsen förändrats, till det bättre?

Den ursprungliga planen var att få ett lågt stående motljus i rutorna på industrilokalen, med spännande reflexer. Väl på plats fanns istället en lagom hög sol, och is hängande från taket.

Exponering

Efter tips från en kollega tog jag hjälp av griden i förehandsvisningsläget för att räta bilden innan jag knäppte följande serie exponeringar.

1/125 s
1/125 s

1/250 s
1/250 s

Jag är van att överexponera för att i efterhand korrigera, men det är förljust även i displayen, med den exponering som markeras som ett steg för högt vid 1/125 s. Även 1/250 s, som kameran föreslår, blir för ljus där motljuset är som intensivast i glasets reflektioner i längs den vänstra kanten.

1/500 s
1/500 s

1/1000 s
1/1000 s

Vid 1/500 s exponering glider fokus från väggen in i reflektionerna i glaset. Ytterligare ett steg, vid 1/1000 s får istapparna ett tydligare ljusspel. Nu är det mest en smakfråga var man skall stanna. Jag föredrar det alternativ som tydligt signalerar att det fortfarande är dag, med en klarblå himmel.

Vecka 6 – Vintersol över Skebogatans tegellänga

Det är eftermiddag och solen står i 30 graders vinkel. Den lyser i rät vinkel längs med tegelväggen mot mig. Med motljusskydd och riktning bort från solen, mot väggen, fångas istället reflektionerna. Två olika förbipasserande undrar om jag tänkt använda teleobjektiv för att fånga istapparna, eller om jag gått förbi tidigare och planerat återvända för detta. En av gissningarna ligger mycket nära sanningen.

Vintersol över Skebogatans tegellänga {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Vintersol över Skebogatans tegellänga {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Rörelse för att väcka intresse

Det finns inget som är mindre motiverande än mulet väder i kombination med snö. Hundratals (eller i alla fall tiotals) tilltänkta motiv som verkar intressanta blir helt blasé. Därför bestämde jag mig för att istället gå ut att leka med gräsänderna utanför.

Nu tror jag inte att jag är den första att komma på tanken att fotografera en gräsänder, men de får duga i mitt lilla experiment med slutartider.

Exponering

Med ett vindvinkelobjektiv kan nästan hela flocken fångas, och med lite tur går det få med rörelse hos några individer samtidigt som andra står helt still i kylan. Dags att skruva upp exponeringstiden.

1/30 s
1/30 s

Vid 1/30 s blir det i mina ögon en tråkig bild, med till synes oönskad rörelseoskärpa, men vad händer om exponeringstiden blir längre?

1/6 s
1/6 s

Vid 1/6 s blir rörliga individer ordentligt oskarpa, vilket skapar dynamik i flocken.

1 s
1 s

En hel sekund kan lätt bli för lång tid för att utläsa något intressant, men efter några exponeringar fastnade följande gump på sensorn. För visst är det inte längre de skarpa änderna som ligger i fokus?

Vecka 5 – Gräsänder på Fyrisstrand

Med en burk havregryn i fickan ställde jag upp stavivet på lägsta nivå och väntade. Nyfiket kom några närmre redan från början, men först när det låg havregryn på marken gick det få rörelse på mer än några enstaka individer, i kylan. Träden lämnar ett tydligt rörelseavtryck av vinden vid en sekunds exponering och det finns bara en and i bilden.

Gräsänder på Fyrisstrand {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Gräsänder på Fyrisstrand {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Djup i vidvinkel

Med teleobjektiv är det relativt lätt att skapa intressant bakgrundsoskärpa. Det gör man genom att ställa skärpan nära motivets avstånd, med ett lågt bländarvärde. Det motsatta gäller gäller vid fotografering med vidvinkel.

Som en tumregel gäller att fokus vid ett avstånd omkring 100 gånger högre än brännvidden på objektivet, går mot oändligheten. För ett vidvinkelobjektiv med brännvidden 10 mm skulle det innebära att allt längre bort än en meter ligger i fokus, förutsatt att fokus är ställd på det avståndet. Med stativ ligger de flesta tänkbara motiv längre bort än en meter, vilket i sin tur innebär att det borde vara helt ointressant att variera bländare för ökat skärpedjup.

Exponering

Bilderna nedan är tagna i rask följd med varierad bländare och kompenserad slutartid, under identiska ljusförhållanden, med stöd av ett stativ.

Bländare f/f4 Slutartid 1/500 s
Bländare f/f4 Slutartid 1/500 s
Bländare f/f16 Slutartid 1/30 s
Bländare f/f16 Slutartid 1/30 s

Vid en första anblick ser bilderna helt identiska ut, men redan när jag scrollar bilderna på displayen på kameran märker jag att det är något i ljussättningen som skiljer. Det syns bättre i ett utsnitt ur respektive bild. Lågt bländervärde verkar gynna detaljer i lågdager medan högt bländarvärde istället verkar gynna detaljer i högdager.

Bländare f/4 Slutartid 1/500 s
Bländare f/4 Slutartid 1/500 s
Bländare f/16 Slutartid 1/30 s
Bländare f/16 Slutartid 1/30 s

Det är frågan om mycket små variationer, och det blir därför svårt att räkna bort andra bidragande faktorer.

Vecka 4 – Seminariets långsida

Det är dags för lunch. Dottern har precis fått hjälp att bygga en snögubbe och med en pulka jämnat ut snön i slänten vid sidan av Seminariet. Inte långt härifrån skall det enligt plan smällas upp nya bostadshus. Fotbollsplanen som ligger nedanför slänten skall få stå kvar, intakt. Bilden är tagen med 10 mm vidvinkel, rakt exporterad från kameran, eftersom laddaren till den bärbara datorn med installerat redigeringsprogram lyckats med att få fötter. Det kommer en polerad version inom kort.

Seminariets långsida {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Seminariets långsida {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Artificiellt ljus om natten

Fotografering om natten har alltid fascinerat mig och det är oftast efter skymning jag tänker att det finns en bild i det jag iakttar. Kanske är det för att mörkret döljer störande element, eller möjligen för att mörkret verkar ta bort all stress som bidrar till andra tankar.

När jag passerade gångbron från Fyrishov en kväll tänkte jag tanken igen; Här finns det nog en bild! Och det borde gå bra att prova lite olika brännvidder för olika perspektiv. Bron lyses upp av sex traditionella glaskupor på lyktstolpar, men över vintern sitter det även ledljus på utsidan av mittpartiet. Effektfull belysning kanske?

Exponering

Vidvinkel blev första konfigurationen i det glesa slaskvädret. Snarare av lathet än artistisk dragning placerade jag mig längs kanten på bron. Det visade sig nämligen vara oerhört svårt att centrera 10 mm brännvidd över en linje som uppenbarligen inte var rät. Efter ett par försök bytte jag objektiv och flyttade jag mig bakåt för att exponera motsvarande bild i svag tele om 100 mm brännvidd.

Vid brännvidd 10 mm och bländarvärde f/4.0 kom jag fram till att 4 s slutartid väl återgav himlens intensitet. Detta motsvaras av 6 s slutartid för bländarvärde f/5.6 vid 100 mm brännvidd.

Vidvinkel (10 mm)
Vidvinkel (10 mm)
Tele (100 mm)
Tele (100 mm)

En tanke som slår mig är hur fullkomligt nedsmutsad himlen blir av det artificiella ljuset, i båda brännvidderna, när blålila återges av en brungul sörja.

Efterarbete

Det är slående hur stor skillnad perspektivet gör för motivet, men ännu mer slående är den artificiella belysningen. Trots att bakgrundsbelysningen är så gott som identisk stjäl belysningens intensitet fullkomligt uppmärksamheten från motivet. Hur skulle det vara om man kompenserade för detta?

Tele nedexponerat två steg
Tele nedexponerat två steg
Vidvinkel nedexponerat två steg
Vidvinkel nedexponerat två steg

Två steg verkar vara lagom för att få balans mellan den artificiella belysningen och ljusläckaget från staden i himlen, i telebilden. I vidvinkelbilden ger motsvarande manöver ett påfallande mörker, och det går knappast urskilja gångbrons sträckning.

Kanske finns det ändå en poäng i att öka mörkret för att ge en tydligare upplevelse av natt…

Vecka 3 – Bort från Fyrishov

Snön faller sakta ner och blir regn när den träffar marken. Bilden är i efterhand kompenserad med ett halvt stegs nedexponering. Trots att det är sent kommer det fortfarande besökare från sim- och sporthallen för att passera gångbron, men inte under de fyra sekunder som ljuset samlas in av kamerans sensor.

Bort från Fyrishov {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Bort från Fyrishov {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Kontrast till vinterväder

Hela veckan har jag gått och klurat på vad för typ av bild jag borde ta. Somliga dagar har det varit strålande väder och klar himmel. Jag har sett klart lysande blå himmel på promenad strax efter solnedgången och lågt motljus på promenad strax efter lunch med härliga kontraster i det skarpa ljuset. Lagom till helg, och tid att ställa upp stativ mulnade det istället upp ordentligt med yrsnö i blåsten och gråvit himmel.

Inget av de tilltänkta motiven passar in i vädret som helt verkar sakna kontrast. Istället tog jag bilen till moskén för att dokumentera lite nutidshistoria. Kanske kan en kärleksbombad moské i sig vara kontrast till det hårda vintervädret. Det fick även bli en möjlighet att prova ett nyligen införskaffat vidvinkelobjektiv i zoom från 10 till 22 mm.

Exponering

I yrsnön skulle det inte bli många exponeringar innan linsen snöat igen. Med den tanken ställdes kameran på tidsautomatik. Snabbt upp med stativet för att knäppa en bild, med ljusmätning ett halvt steg upp, vilket skulle visa sig inte vara tillräckligt för att kompensera den ljusare än mellangrå mätpunkten. Det hade nog varit smidigare att ställa manuellt i alla fall, eller att testmäta i förhand genom bilrutan för en hint om läget.

Tidsautomatik plus ett halvt steg (1/30 s)
Tidsautomatik plus ett halvt steg (1/30 s)

När den vita himlen visar sig ha färg i den begynnande skymningen, med viss underexponering, blir vinjetteringen i vidvinkeln uppenbar. Det är mörkare rund centrum av bilden. Vid 1/30 s ser man fortfarande enskilda snöflingor, även om deras bana håller på att bli så lång att det börjar bli svårt att skilja dem åt.

Efterarbete

Med ytterligare korrigering av exponeringen, ett halvt steg, upplevs bilden ungefär som på plats, men med något tryckta färger. Jag väljer ändå att inte ändra på färgbalansen, för att bibehålla känslan av skymning. Den lilla kromatisk aberration som finns i exponeringen försvinner istället med ett enkelt knapptryck.

Uppexponerad ett halvt steg
Uppexponerad ett halvt steg

När ljuset breder sig längre ut över himlen är inte vinjetteringen lika påtagande. Nu kan man istället välja att störa sig på komposition eller perspektiv.

Vecka 2 – Moskén i yrsnö

Mindre än en minut dröjer det, efter att jag rullat in på parkeringen vid den kärleksbombade ingången till moskén för kvinnor, innan en polisbil dyker upp med två patrullerande poliser som undrar vad jag håller på med. ”Jag tar en bild i veckan” förklarar jag och visar på displayen. De menar att det är en slump att vi är där samtidigt, men det framgår att moskén efter tidigare attentat är ett skyddsobjekt.

Moskén i yrsnö
Moskén i yrsnö {Copyright © 2015 Martin Korinth}

Bilden är tagen med Canon EOS 500D och ett EF-S 10-22 mm zoomobjektiv.

  Tid     2015-01-10 14:45
  Plats    N 59° 52.461' E 17° 38.825'
  Brännvidd  16 mm
  ISO     400
  Bländare  f/4.0
  Slutartid  1/30 s

Rätt mängd ljus

Ett längre tag har jag funderat på hur jag skall kunna damma av mitt intresse för fotografering och uppdatera det efter dagens teknik. När intresset låg på topp var det svartvitt som gällde, och mörkrum. Mörkrummet gav stora friheter att kompensera eventuella brister i exponering. Därför var det svartvita småbilldsformated mest intressant, inte nödvändigtvis för att svartvitt var snyggast, utan mest för att det var enklare. Så enkelt att det gick att göra allt själv!

Idag börjar jag med något enkelt, ljus i precis rätt mängd. Ljus är den gemensamma nämnaren i digital fotografering och fotografering med film. Ett steg på bländarringen motsvarade dubbelt så mycket eller hälften så mycket ljus som det föregående. På moderna kameror är bländarvärdet bara en siffra på en display, men bländare är fortfarande graderade i samma steg. De går från f/1 till f/32 i multiplicerande steg om √2 = 1.4. Mitt eget primära objektiv varierar i högsta ljusstyrka från f/3.5 till f/5.6 beroende på zoom. Vanligare är kanske att variera slutartid, som avgör exponering av film eller sensor. Dubbelt så hög slutartid ger dubbelt så mycket ljus. Den graderas traditionellt sett från 1 sekund till 1/1000 sekund, men inkluderar numer även halva steg, såsom 1/45 mellan 1/30 och 1/60. Ytterligare en faktor som spelar in är ljuskänsligheten för film (ISO), som oftast noteras enligt en linjär skala. Skalan används även för att gradera moderna ställbara ljussensorer i digitalkameror.

Den största skillnaden nu och förr är att mörkrumstekniken flyttat ut från avskärmade rum fyllda med tung apparatur, in i datorer i form av avancerade redigeringsprogram. Principerna är desamma, men tillgängligheten har blivit mycket större, och det ifrågasätts allt mindre var gränsen går mellan fotografering och efterarbete. Det tycker jag är helt rätt så länge den ursprungliga exponeringen är den huvudsakliga källan till variation i bilden.

Exponering

Följande bild kom in till TV-soffan genom fönstret, när fullmånen var på väg in i ett stort pilträd på andra sidan gångvägen utanför trädgården. Himlen var uppdelad tre tydliga färgband från ljust lila till klart ljusblå. Samtidigt som jag letade efter kameraväskan kom hustrun in och noterade hur fint det var ute just nu. Hon fick ta över Nicke-Nyfiken-passet med dottern, medan jag letade reda även på ett stativ och sedan kastade mig ut genom balkongen för att inte missa kvällsljuset.

Full exponering (1/30 s)
Full exponering (1/30 s)
Halv exponering (1/60 s)
Halv exponering (1/60 s)

Kamerans ljusmätning ger för bländare f/16 en slutartid på 1/30 sekunder, vilket visar sig stämma väl med hur ögat uppfattar himlen. Den första bilden efter motivet fixerats i gluggen fick bli samma som kameran skulle valt. Det kändes ändå inte rätt, så jag klämde av en bild på halv exponering 1/60 sekunder. I den upplevdes månen få rätt ljusintensitet, nästan.

Efterarbete

Ögat har större möjlighet att registrera olika nivåer av ljus än sensorn i en kamera, åtminstone vid ISO 3200, vilket är största ställbara ljuskänslighet på min egen. Men om kompositionen sitter på plats går är det lika bra att överexponera har jag fått lära mig, och istället bearbeta exponering i ”ljusrummet”. Följande två bilder är resultatet av en i efterhand korrigerad exponering med ett, respektive ett och ett halvt steg. Materialet är den första bilden, exponerad enligt kamerans inbyggda ljusmätning med en slutartid på 1/30 s.

Nedexponerad ett steg
Nedexponerad ett steg
Nedexponerad ett och ett halvt steg
Nedexponerad ett och ett halvt steg

Det senare alternativet är för mörkt för att naturligt beskriva ljusförhållandet vid fotografering, men ger mig störst känsla av snabb solnedgång. Det kan noteras att det inte blev speciellt många exponeringar medan månen rörde sig snabbt över motivet.

Vecka 1 – Fullmåne över Fyrishov

Fullmånen förflyttar sig så pass snabbt att inställningen för exponering mellan två bilder, med några sekunders uppehåll, ger en märkbar förändring av kompositionen. Den första bilden blev den bästa, som så ofta när man försöker rätta till något. Här visas den med korrigerad exponeringen i ett och ett halvt steg, även med borttagen kromatisk aberration, vilken kanske inte störde innan den upptäckes i siluetten av pilträdet.

Fullmåne över Fyrishov
Fullmåne över Fyrishov {Copyright © 2015 Martin Korinth}

Bilden är tagen med Canon EOS 500D och ett EF-S 18-200 mm zoomobjektiv, ett relativt billigt system för den som vill leka lite med ljus.

  Tid     2015-01-03 15:15
  Plats    N 59° 52.196' E 17° 37.100'
  Brännvidd  150 mm
  ISO     3200
  Bländare  f/16
  Slutartid  1/30 s