Artificiellt ljus om natten

Fotografering om natten har alltid fascinerat mig och det är oftast efter skymning jag tänker att det finns en bild i det jag iakttar. Kanske är det för att mörkret döljer störande element, eller möjligen för att mörkret verkar ta bort all stress som bidrar till andra tankar.

När jag passerade gångbron från Fyrishov en kväll tänkte jag tanken igen; Här finns det nog en bild! Och det borde gå bra att prova lite olika brännvidder för olika perspektiv. Bron lyses upp av sex traditionella glaskupor på lyktstolpar, men över vintern sitter det även ledljus på utsidan av mittpartiet. Effektfull belysning kanske?

Exponering

Vidvinkel blev första konfigurationen i det glesa slaskvädret. Snarare av lathet än artistisk dragning placerade jag mig längs kanten på bron. Det visade sig nämligen vara oerhört svårt att centrera 10 mm brännvidd över en linje som uppenbarligen inte var rät. Efter ett par försök bytte jag objektiv och flyttade jag mig bakåt för att exponera motsvarande bild i svag tele om 100 mm brännvidd.

Vid brännvidd 10 mm och bländarvärde f/4.0 kom jag fram till att 4 s slutartid väl återgav himlens intensitet. Detta motsvaras av 6 s slutartid för bländarvärde f/5.6 vid 100 mm brännvidd.

Vidvinkel (10 mm)
Vidvinkel (10 mm)
Tele (100 mm)
Tele (100 mm)

En tanke som slår mig är hur fullkomligt nedsmutsad himlen blir av det artificiella ljuset, i båda brännvidderna, när blålila återges av en brungul sörja.

Efterarbete

Det är slående hur stor skillnad perspektivet gör för motivet, men ännu mer slående är den artificiella belysningen. Trots att bakgrundsbelysningen är så gott som identisk stjäl belysningens intensitet fullkomligt uppmärksamheten från motivet. Hur skulle det vara om man kompenserade för detta?

Tele nedexponerat två steg
Tele nedexponerat två steg
Vidvinkel nedexponerat två steg
Vidvinkel nedexponerat två steg

Två steg verkar vara lagom för att få balans mellan den artificiella belysningen och ljusläckaget från staden i himlen, i telebilden. I vidvinkelbilden ger motsvarande manöver ett påfallande mörker, och det går knappast urskilja gångbrons sträckning.

Kanske finns det ändå en poäng i att öka mörkret för att ge en tydligare upplevelse av natt…

Vecka 3 – Bort från Fyrishov

Snön faller sakta ner och blir regn när den träffar marken. Bilden är i efterhand kompenserad med ett halvt stegs nedexponering. Trots att det är sent kommer det fortfarande besökare från sim- och sporthallen för att passera gångbron, men inte under de fyra sekunder som ljuset samlas in av kamerans sensor.

Bort från Fyrishov {Copyright 2015 © Martin Korinth}
Bort från Fyrishov {Copyright 2015 © Martin Korinth}

Rätt mängd ljus

Ett längre tag har jag funderat på hur jag skall kunna damma av mitt intresse för fotografering och uppdatera det efter dagens teknik. När intresset låg på topp var det svartvitt som gällde, och mörkrum. Mörkrummet gav stora friheter att kompensera eventuella brister i exponering. Därför var det svartvita småbilldsformated mest intressant, inte nödvändigtvis för att svartvitt var snyggast, utan mest för att det var enklare. Så enkelt att det gick att göra allt själv!

Idag börjar jag med något enkelt, ljus i precis rätt mängd. Ljus är den gemensamma nämnaren i digital fotografering och fotografering med film. Ett steg på bländarringen motsvarade dubbelt så mycket eller hälften så mycket ljus som det föregående. På moderna kameror är bländarvärdet bara en siffra på en display, men bländare är fortfarande graderade i samma steg. De går från f/1 till f/32 i multiplicerande steg om √2 = 1.4. Mitt eget primära objektiv varierar i högsta ljusstyrka från f/3.5 till f/5.6 beroende på zoom. Vanligare är kanske att variera slutartid, som avgör exponering av film eller sensor. Dubbelt så hög slutartid ger dubbelt så mycket ljus. Den graderas traditionellt sett från 1 sekund till 1/1000 sekund, men inkluderar numer även halva steg, såsom 1/45 mellan 1/30 och 1/60. Ytterligare en faktor som spelar in är ljuskänsligheten för film (ISO), som oftast noteras enligt en linjär skala. Skalan används även för att gradera moderna ställbara ljussensorer i digitalkameror.

Den största skillnaden nu och förr är att mörkrumstekniken flyttat ut från avskärmade rum fyllda med tung apparatur, in i datorer i form av avancerade redigeringsprogram. Principerna är desamma, men tillgängligheten har blivit mycket större, och det ifrågasätts allt mindre var gränsen går mellan fotografering och efterarbete. Det tycker jag är helt rätt så länge den ursprungliga exponeringen är den huvudsakliga källan till variation i bilden.

Exponering

Följande bild kom in till TV-soffan genom fönstret, när fullmånen var på väg in i ett stort pilträd på andra sidan gångvägen utanför trädgården. Himlen var uppdelad tre tydliga färgband från ljust lila till klart ljusblå. Samtidigt som jag letade efter kameraväskan kom hustrun in och noterade hur fint det var ute just nu. Hon fick ta över Nicke-Nyfiken-passet med dottern, medan jag letade reda även på ett stativ och sedan kastade mig ut genom balkongen för att inte missa kvällsljuset.

Full exponering (1/30 s)
Full exponering (1/30 s)
Halv exponering (1/60 s)
Halv exponering (1/60 s)

Kamerans ljusmätning ger för bländare f/16 en slutartid på 1/30 sekunder, vilket visar sig stämma väl med hur ögat uppfattar himlen. Den första bilden efter motivet fixerats i gluggen fick bli samma som kameran skulle valt. Det kändes ändå inte rätt, så jag klämde av en bild på halv exponering 1/60 sekunder. I den upplevdes månen få rätt ljusintensitet, nästan.

Efterarbete

Ögat har större möjlighet att registrera olika nivåer av ljus än sensorn i en kamera, åtminstone vid ISO 3200, vilket är största ställbara ljuskänslighet på min egen. Men om kompositionen sitter på plats går är det lika bra att överexponera har jag fått lära mig, och istället bearbeta exponering i ”ljusrummet”. Följande två bilder är resultatet av en i efterhand korrigerad exponering med ett, respektive ett och ett halvt steg. Materialet är den första bilden, exponerad enligt kamerans inbyggda ljusmätning med en slutartid på 1/30 s.

Nedexponerad ett steg
Nedexponerad ett steg
Nedexponerad ett och ett halvt steg
Nedexponerad ett och ett halvt steg

Det senare alternativet är för mörkt för att naturligt beskriva ljusförhållandet vid fotografering, men ger mig störst känsla av snabb solnedgång. Det kan noteras att det inte blev speciellt många exponeringar medan månen rörde sig snabbt över motivet.

Vecka 1 – Fullmåne över Fyrishov

Fullmånen förflyttar sig så pass snabbt att inställningen för exponering mellan två bilder, med några sekunders uppehåll, ger en märkbar förändring av kompositionen. Den första bilden blev den bästa, som så ofta när man försöker rätta till något. Här visas den med korrigerad exponeringen i ett och ett halvt steg, även med borttagen kromatisk aberration, vilken kanske inte störde innan den upptäckes i siluetten av pilträdet.

Fullmåne över Fyrishov
Fullmåne över Fyrishov {Copyright © 2015 Martin Korinth}

Bilden är tagen med Canon EOS 500D och ett EF-S 18-200 mm zoomobjektiv, ett relativt billigt system för den som vill leka lite med ljus.

  Tid     2015-01-03 15:15
  Plats    N 59° 52.196' E 17° 37.100'
  Brännvidd  150 mm
  ISO     3200
  Bländare  f/16
  Slutartid  1/30 s